Dezbatea unor aspecte pentru contractarea de proiecte de tip B, C și D

Publicat pe 23 iunie 2017

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică ICCF Bucureşti are deosebita plăcere de a vă invita la o întânire cu reprezentanții Compartimentului Economic și Juridic al ICCF București în vederea dezbaterii unor aspecte ce țin de contractarea de proiecte de tip B, C și D, organizată în cadrul proiectului „Noi tehnologii şi produse pentru sănătate, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional
Competitivitate, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe.
Evenimentul va avea loc miercuri, 28 iunie la sediul ICCF, situat pe Calea Vitan nr. 112, sector 3, Bucureşti şi va fi moderat de către dl. ec. Vasile Cojanu, director economic al ICCF București.

AGENDA EVENIMENT
09:30 – 10:00 Înregistrarea participanţilor
10:00 – 11:00 Vedere generală asupra finanțării proiectului POC P_40_406 și aspecte privind contractele de tip B, C și D.
11:00 – 11:30 Pauza de cafea
11:30 -13:00 Discuţii individuale cu potențialii parteneri ai proiectului
13:00 – 14:00 Pauza de prânz